Řídicí výbor  je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Nymburk. Role Řídicího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

ŘV projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV, Jednací řád ŘV a volí svého předsedu.

Předsedkyní ŘV MAP III na Nymbursku byla na prvním jednání ŘV zvolena Stanislava Tichá.

MAP III NBK Řídicí výbor STATUS a JEDNACÍ ŘÁD MAP III na Nymbursku     

KOMUNIKAČNÍ PLÁN    

složení ŘV   

Strategický rámec MAP  

Akční plán MAP 2023   

Strategický rámec_analytická část