V rámci MAP III na Nymbursku byly ustanoveny tyto pracovní skupiny:

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost: vedoucí Mgr. Alena Hlavičková

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost: vedoucí Mgr. Jitka Oberhelová

Pracovní skupina pro rovné příležitosti: vedoucí Mgr. Zuzana Aghová

Pracovní skupina pro financování: vedoucí Ing. Lenka Šulcová

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání: vedoucí Šárka Michlová

SLOŽENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN MAP III    

Aktualizovaný seznam lídrů MAP III