Co je MAP?

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku (MAP III), resp. jeho tým podporuje
a plánuje zejména ty aktivity, které vedou ke spolupráci škol a dalších aktérů ovlivňujících úroveň vzdělávání v území ORP Nymburk. Ideálem, k němuž směřuje, je vytvoření komunity aktivních lidí, kterým není lhostejná kvalita vzdělávání na Nymbursku a kteří se na ní sami podílejí. Díky tomu pak budou moci být ve školách spokojené děti, které se rády učí, rozvíjejí svůj potenciál a zažívají úspěch.  MAP III má na čem stavět, navazuje totiž na předchozí
MAP I a MAP II.

Co děláme pro školy:

 • pravidelně informujeme o aktuálním dění v oblasti vzdělávání
 • konzultujeme investiční příležitosti
 • organizujeme pravidelná setkání zaměřená na sdílení zkušeností
 • zprostředkováváme konzultace s odborníky
 • přinášíme inspiraci do výuky
 • podporujeme školy v akčním plánování
 • informujeme veřejnost o aktivitách škol
 • nabízíme možnost využití regionální učebnice
 • půjčujeme zdarma učební pomůcky – zejména pro environmentální výchovu, badatelskou činnost, čtenářskou gramotnost, digitální gramotnost, občanskou výchovu, přírodopis a biologii

Pro děláme pro rodiče:

 • podporujeme poznávání regionu a místní historie
 • informujeme o aktualitách z regionálního školství
 • nabízíme možnost vyhledávání informací o všech školách na Nymbursku na našem Portálu škol
 • průběžně aktualizujeme seznam místních odborníků a lídrů
 • zprostředkováváme inspirativní materiály z oblasti výchovy a vzdělávání
 • nabízíme přehled zájmového vzdělávání na Nymbursku
 • sdílíme zkušenosti s dobrou praxí z našich škol a školek
 • dáváme tipy na zajímavé akce v regionu