Inspirativní kavárna pro pedagogickou veřejnost s Ondřejem Andrysem

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální studia absolvoval v mezinárodním programu Vysoké školy ekonomické v Praze a Univerzity Jeana Moulina v Lyonu. V minulosti vyučoval na středních a jazykových školách, věnoval se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, pracoval jako vysokoškolský učitel na Univerzitě Palackého v Olomouci a Univerzitě sv. Cyrila a Metoda ve slovenské Trnave. Od 1. 1. 2012 působí ve funkci náměstka ústředního školního inspektora. Je členem mnoha národních expertních komisí a platforem oblasti vzdělávání, působí také jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblastech vzdělávání učitelství a neučitelská pedagogika. Externě přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Přijďte do Inspirativní kavárny a ptejte se na aktuální témata týkající se českého školství!

 

Začátek akce

13:30

12/09/2021

Ukončení akce

15:00

12/09/2021

Místo konání

Hálkovo městské divadlo

Event Participants