Cílem skupiny je vytvořit podnětné prostředí k výměně zkušeností a odborných znalostí, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti. První místo je tady sice přenecháno předávání příkladů dobré praxe, sdílení znalostí o efektivních metodách, postupech a pomůckách využitelných především pedagogy, avšak členy této pracovní skupiny nejsou výhradně pedagogové.

Skupina se schází 4x ročně.

Garantem skupiny za realizační tým MAP je Bc. Šárka Dvořáková

Vedoucí této pracovní skupiny: Mgr. Zdenka Červová – ZŠ Letců R.A.F. Nymburk

Členové pracovní skupiny:

  • Mgr. Vanda Grospičová – ZŠ Budiměřice
  • Mgr. Alena Hlavičková – ZŠ Hrubý Jeseník
  • Mgr. Lenka Koucká, ZŠ Letců R.A.F. Nymburk
  • Mgr. Vlasta Tuláčková, ZŠ Rožďalovice
  • Mgr. Hana Čermáková, ZŠ Kostelní Lhota